Iedereen

doet mee

 

Iedereen

doet mee

 

Woongroep Zweeloo

Woongroep Zweeloo is een mooie, gezellige 24-uurs woonvoorziening waar een ieder zich naar eigen vermogen kan ontplooien, zijn eigen leven kan leiden en zich veilig kan voelen.

Bewezen kwaliteitszorg
Kwaliteit en betrokkenheid, dat is waar het sinds de start van de organisatie om draait bij Woongroep Zweeloo en Veenwerk. Uitgangspunt is de beste zorg op basis van dialoog gestuurde zorg. Wij werken met de bewezen effectieve methodiek van Community Support (zie communitysupport.nl). Dit houdt in dat wij zo veel mogelijk uitgaan van de wensen van de deelnemer, diens mogelijkheden, zijn of haar sociale netwerk betrekken en samenwerken met gespecialiseerde hulpverleners waar nodig.

Digitaal klantvolgsysteem
Sinds 2019 zijn we gaan werken met een nieuw digitaal klantvolgsysteem; Mextra. Dit systeem is een e-health dossier voor de bewoner, zijn netwerk en zorgprofessionals. In dit systeem kunnen ook de bewoners rapporteren en zelf zo veel mogelijk hun eigen samenwerkingsplan opstellen (eventueel met behulp van pictogrammen).

Kwaliteitswaarborg en keurmerk
De woongroep beschikt over het landelijke kwaliteitskeurmerk van Landbouw & Zorg (FLZ) en zijn een SBB-erkend leerbedrijf. Wij bieden zorg op basis van WLZ (via PGB of ZIN). ZIN wordt geleverd via BEZINN.